วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ล่องเรือชม ทุ่งบัวแดง ละหานลูกนก บ้านดอนเปล้า (สไลด์เก็บรวบรวมภาพประทับใจตั้งแต่ทุ่งบัวแดงเริ่มดังและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอขอบคุณทุกข้อความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อละหานลูกนกในถิ่นบ้านเกิดของเราสิ่งใดที่พวกเราจะนำไปแก้ไขปรับปรุงได้เรายินดีน้อมรับที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นครับ